3 stycznia 2018 roku (środa) uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Kaliszu nowego ciężkiego auta ratowniczo-gaśniczego.

Podczas uroczystości zaznaczyłem, że pojazd, który został zakupiony ze środków publicznych będzie służyć bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców tego terenu. Zwróciłem uwagę, że dzisiaj Straż Pożarna reaguje na najróżniejsze zagrożenia. Akcje gaszenia pożarów stanowią średnio w skali kraju 28% aktywności strażaków. Aż 72% to działania związane z innymi zagrożeniami miejscowymi. To, że czujemy się w Polsce bezpiecznie, to zasługa m. in. ofiarności strażaków – powiedziałem do uczestników spotkania.

Wraz z pojazdem funkcjonariusze otrzymali także specjalistyczny sprzęt, m. in. kamerę termowizyjną, motopompę, kurtyny dymowe i drabiny ratownicze. Przekazany wóz bojowy zastąpi wysłużony, blisko czternastoletni samochód, z którego dotychczas korzystali kaliscy strażacy.

Podczas spotkania wręczyłem również dwa akty powołania na stanowiska kierownicze. Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie został mianowany st. kpt. Sebastian Kozłowski, a na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Turku powołanie otrzymał kpt. Piotr Pietrucha.

Po uroczystości wraz z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim i Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP bryg. Andrzejem Bartkowiakiem złożyłem kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym poległych strażaków.