3 kwietnia 2018 roku (wtorek) uczestniczyłem w uroczystości złożenia przysięgi przez 61 nowo przyjętych funkcjonariuszy do służby w podlaskim garnizonie Policji. 

52 policjantów i 9 policjantek ślubowało „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Wcześniej sprostali oni wymogom stawianym kandydatom do służby i przeszli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem niezwykłą wagę słów roty ślubowania funkcjonariuszy Policji zauważając, że na szczęście na co dzień nie wymagają one praktycznej weryfikacji, ale może zdarzyć się sytuacja, kiedy trzeba będzie nieść pomoc komuś z narażeniem swojego życia i dać świadectwo postawy, która wynika z policyjnej przysięgi.

Zaznaczyłem także, że w Policji zachodzą duże zmiany dotyczące służebnej roli Policji. Każdy funkcjonariusz powinien wypełniać swoje obowiązki służąc społeczeństwu i chroniąc uczciwych obywateli przed przestępcami. Apelowałem również o to, aby funkcjonariusze ściśle przestrzegali prawa i zasad etycznych zawartych w rocie ich ślubowania, a środki i przywileje, jakimi dysponują oraz podejmowane przez nich działania przekładały się na dobre imię polskiej Policji.

Zanim młodzi adepci podlaskiego garnizonu Policji będą mogli wesprzeć w codziennej służbie swoich starszych kolegów, muszą odbyć kilkumiesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Podczas uroczystości za szczególne zaangażowanie w wykonywanie zadań służbowych wyróżnionych zostało 10 policjantów, w tym dwóch otrzymało nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Relacje medialne:

http://bialystok.tvp.pl/36644143/nowi-policjanci-w-podlaskim-garnizonie

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/153904