6 lutego 2018 roku (wtorek) wziąłem udział w naradzie służbowej kierownictwa Komendy Głównej Policji z zastępcami komendantów wojewódzkich ds. prewencji, która odbyła się w Teresinie koło Sochaczewa.

Podczas narady zostały podsumowane działania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w roku 2017 oraz zaprezentowano główne kierunki działań w tym zakresie na rok 2018. Omówiony został także m.in. stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w ubiegłym roku i obszary funkcjonowania służby prewencyjnej.

Podczas narady zaleciłem komendantom intensyfikację działań związanych z naborem do służby w Policji, wzmożenie nadzoru nad ruchem drogowym, promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i odpowiednie reagowanie na zgłaszane zagrożenia, konsultacje z mieszkańcami, dotyczące występujących lokalnych zagrożeń, wzmacnianie służby dzielnicowych oraz realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa. Zwróciłem także uwagę uczestników narady na to, by położyć większy nacisk na zapobieganie przestępstwom w siedmiu podstawowych kategoriach, które są niezwykle uciążliwe dla obywateli oraz na zwiększenie poziomu ich wykrywalności.