11 stycznia 2018 roku wziąłem udział w konferencji prasowej „Bezpieczne Ferie”, która odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podkreśliłem, że rozpoczynające się ferie zimowe to z jednej strony czas, kiedy uczniowie z różnych części Polski będą odpoczywać, a z drugiej okres wytężonej pracy dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zaznaczyłem, że Policja będzie obecna w wielu miejscach, gdzie będzie odpoczywała młodzież, a także zadba o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wzorem roku ubiegłego Policja otworzy punkty kontroli autokarów, a 350 policjantów będzie przebywać na stokach narciarskich w 8 województwach (małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim, dolnośląskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim). Będą wspierać zarządców obiektów i organizatorów wypoczynku, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa.

Zwróciłem uwagę m. in. na to, aby korzystać tylko ze zorganizowanych lodowisk, ponieważ zamarznięte akweny jezior, stawów czy rzek nie dają gwarancji bezpieczeństwa nawet przy najniższych temperaturach. W okresie zimowym trzeba również szczególnie uważać na zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Jest to związane z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji związanych z zatruciem czadem konieczne jest systematyczne zlecanie przeglądów przewodów kominowych.

Zaapelowałem o to, abyśmy wszyscy zadbali, by młodzież bezpiecznie dojechała, wypoczęła i wróciła z wypoczynku. Praca służb nie zdejmuje bowiem obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa z organizatorów i rodziców.

W konferencji udział wzięli również Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

14 stycznia rozpoczynają się ferie w 5 województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.

Relacje medialne:

https://www.tvp.info/40816579/rozpoczynaja-sie-ferie-zimowe-zadbajmy-o-bezpieczenstwo-dzieci-i-mlodziezy

https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2244486,Jaroslaw-Zielinski-zadbajmy-o-bezpieczenstwo-dzieci-i-mlodziezy-podczas-ferii

J. Zieliński: Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas ferii