25 października 2018 roku (czwartek) uczestniczyłem w konferencji popularnonaukowej „Policja w służbie dla Ojczyzny”, która odbyła się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas dyskusji zaprezentowane zostały działania podejmowane przez Policję oraz inne instytucje na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Podkreśliłem, że o polskiej Policji trzeba myśleć szeroko w kategoriach odnoszących się do jej służby Ojczyźnie i obywatelom. Szczególnym wymiarem tej służby jest ochrona kultury i dziedzictwa narodowego, które odgrywają wielką rolę w kształtowaniu Ojczyzny. Bez dorobku kultury i bez świadomości historii nie byłoby łatwo mówić o tożsamości narodowej. Należy chronić dobra kultury, co wymaga współpracy wielu służb.

W skali roku Policja realizuje kilkadziesiąt spraw związanych z kradzieżą zabytków archeologicznych. Najczęściej spotykanym zagrożeniem dla zabytków są m. in.: kradzieże, przypadki wandalizmu czy ich niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczenie.

Policja chce ograniczyć takie przypadki i prowadzi współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą. Uczestniczy też w kampaniach informacyjnych związanych z tym tematem. W ostatnich latach funkcjonariusze podjęli działania, które miały doprowadzić do właściwego zabezpieczenia tych obiektów, które są elementem dziedzictwa kulturowego.

Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoje referaty przedstawili historycy, przedstawiciele Policji, prokuratury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rocznica odzyskania niepodległości powinna pozostawić w Polakach mocniejszy i trwały ślad. Wzmożenie patriotyzmu będzie procentować na długo w młodych pokoleniach – zaznaczyłem podczas spotkania.