17 stycznia 2021 roku (niedziela) uczestniczyłem w pierwszej w tym roku, ale jednocześnie trzydziestej już przysiędze żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szeregi 1. Polskiej Brygady Obrony Terytorialnej zasiliło 53 żołnierzy. 35 z nich to nowo zaprzysiężeni ochotnicy, zaś pozostałe osoby to żołnierze rezerwy.

Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski przywitał zgromadzonych uczestników przysięgi słowami: Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa z wielu powodów. Za chwilę, po raz pierwszy w tym roku, przyjmiemy do naszej żołnierskiej rodziny nowych ochotników. Jestem niezwykle dumny, że jest to jednocześnie trzydziesta przysięga wojskowa w historii naszej Brygady. Zwrócił ponadto uwagę na przypadającą w tym dniu trzydziestą rocznicę utworzenia litewskich Ochotniczych Sił Obrony Kraju, podkreślając ich inspirację w tworzeniu polskich Wojsk Obrony Terytorialnej i wyrażając nadzieję na wspólne szkolenia.

„Wypowiadając słowa roty przysięgi wojskowej składacie zobowiązanie wobec mieszkańców Waszej najbliższej okolicy. (…) Niech inspiracją do służby będzie dla Was patron 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Władysław Liniarski <<Mścisław>>, który jako oficer Wojska Polskiego walczył z okupantem niemieckim i doświadczył szykan oraz opresji okupantów komunistycznych” – napisał w liście skierowanym do uczestników uroczystości Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem znaczenie wyboru dokonanego przez żołnierzy, a także ich istotną rolę w sytuacjach kryzysowych, takich jak obecna walka z epidemią koronawirusa: Podjęliście ważną decyzję. Postanowiliście zostać żołnierzami Wojska Polskiego. Być zawsze gotowi i zawsze blisko. Zawsze gotowi do obrony Ojczyzny i zawsze blisko obywateli. Zawsze blisko zagrożeń, które mogą obywateli dotyczyć. (…) Dzisiaj jesteście na posterunku walki z epidemią. Obok służb medycznych żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są wszędzie widoczni tam, gdzie istnieje potrzeba wsparcia i pomocy w walce z tym niewidzialnym wrogiem.

Złożyłem gratulacje nowo zaprzysiężonym żołnierzom w związku z podjętą przez nich decyzją i złożoną przysięgą o gotowości poświęcenia dla Polski i obrony jej granic.

Chcielibyśmy zawsze żyć w pokoju, chcielibyśmy, aby nie było wojen, konfliktów międzynarodowych, zagrożeń, żeby Polska była zawsze krajem niepodległym, suwerennym i bezpiecznym. Ale, aby tak było, trzeba być gotowym do jej obrony. I właśnie wy jesteście gotowi.

 

Relacje medialne:

https://www.wojsko-polskie.pl/1bot/articles/aktualnosci-w/2021-01-188-symboliczna-przysiega-zonierzy-wot/

https://www.youtube.com/watch?v=Xm2AXbc-UbI

https://bialystok.tvp.pl/51842148/nowi-terytorialsi-w-szeregach-1-podlaskiej-brygady-obrony-terytorialnej

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/195240

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/kolejni-podlascy-terytorialsi-zlozyli-przysiege.html 

https://www.suwalki24.pl/article/1,wojska-obrony-terytorialnej-to-juz-trzydziesta-przysiega-zdjecia

https://ddb24.pl/artykul/podlaska-brygada-wot/1128247