20 lutego 2020 roku uczestniczyłem w uroczystości przekazania nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP z powiatu bielskiego – w Brańsku i Mniu. Dzień później strażacy ochotnicy z Gulbieniszek w powiecie suwalskim otrzymali pojazd, z którego wcześniej korzystali suwalscy strażacy zawodowi. 25 lutego nowy samochód ratowniczo-gaśniczy został przekazany jednostce OSP w Przytułach w powiecie łomżyńskim.

Podziękowałem druhom ochotnikom za ich ofiarność i stałą gotowość do niesienia pomocy tym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie. Polscy strażacy wyjeżdżają do zdarzeń średnio co minutę. W większości przypadków to oni są pierwsi tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Podkreśliłem, że ich aktywność, obok bezpośredniego ratowania ludzkiego życia, zdrowia i mienia, służy także wzmacnianiu obywatelskiej wrażliwości, społecznego zaangażowania i powszechnej kultury bezpieczeństwa.

W ubiegłym roku dzięki współpracy wielu podmiotów (środki na zakup pojazdów pochodzą z kilku źródeł – MSWiA, Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz samorządów gmin) do jednostek OSP województwie podlaskim trafiło aż 31 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/179672

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/179815

Przekazanie samochodów ratowniczo gaśniczych jednostkom OSP Brańsk oraz OSP Mień

 

Przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP w Brańsku i Mniu (powiat bielski)

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Gulbieniszkach (powiat suwalski)

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Przytułach (powiat łomżyński)