23 kwietnia 2021 roku (piątek) uczestniczyłem w zorganizowanej przez Starostę Siemiatyckiego Marka Bobla konferencji poświęconej ważnym dla mieszkańców inwestycjom realizowanym w  powiecie siemiatyckim. Konferencja odbyła się w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie.

W ciągu kilku ostatnich lat powiat siemiatycki przechodzi przeobrażenia, które podnoszą jakość życia mieszkańców. Dzieje się to przede wszystkim dzięki inwestycjom w różnych dziedzinach życia publicznego oraz decyzjom władz powiatu mającym wpływ na dalszy jego rozwój. Prezentacji i  podsumowaniu najważniejszych działań w tym zakresie była poświęcona konferencja prasowa, do  udziału w której zostałem zaproszony przez Starostę Marka Bobla. Wśród nich należy wymienić rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu, budowę lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego, budowę ciągu pieszo- rowerowego obok budowanej drogi ekspresowej S19 Via Carpatia, modernizację internatu Zespołu Szkół Technicznych w  Czartajewie, budowę strzelnicy i utworzenie w tej szkole klasy przysposobienia wojskowego, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup sprzętu dla Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej czy modernizację Policji i przywracanie w terenie jej posterunków.

W ostatnich latach w powiecie siemiatyckimpowiedziałem m.in. w swoim wystąpieniupodobnie jak w całej Polsce, a zwłaszcza w jej wschodniej części, dokonuje się szybki postęp cywilizacyjny, na który mieszkańcy czekali przez długi czas. To, co wydawało się niemożliwe, jest możliwe. Budowane są nowe drogi i mosty, unowocześniana jest służba zdrowia i oświata, poprawia się bezpieczeństwo, a młodzież uzyskuje nowe lepsze warunki swojego rozwoju i  realizacji życiowych planów. Dzieje się to dzięki zaangażowaniu i inicjatywom Pana Starosty oraz władz powiatu i gmin, ale także dzięki dobrej współpracy rządowo- parlamentarno- samorządowej. Stwarza to realne szanse na skuteczne wykorzystanie rządowych programów wsparcia dla samorządów, jak Program Rozwoju Dróg czy  rządowy Program Inwestycji Lokalnych.

Starosta Siemiatycki Marek Bobel poinformował, że 36 % całego swojego budżetu powiat siemiatycki przeznacza na inwestycje, a większość z nich jest możliwa dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym. Podkreślił też naszą dobrą współpracę w dziedzinie wspierania inicjatyw służących rozwojowi społecznemu, infrastrukturalnemu i cywilizacyjnemu Powiatu.

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/198980