3 września 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Augustowie, a także w otwarciu boiska i plenerowej siłowni na odnowionym stadionie w Augustowie.

Podczas uroczystych akademii podkreśliłem, że inauguracja roku szkolnego daje rodzicom nową nadzieję na dobrą edukację swoich dzieci, a dzieciom na dobre stopnie, osiągnięcia i wspaniały rok szkolny. Życzyłem wszystkim uczniom, żeby był to owocny czas, który poszerzy horyzonty, przyniesie wspaniałe efekty edukacyjne i nowe przyjaźnie.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Augustowie nastąpiło oficjalne otwarcie wyremontowanego budynku placówki. W ciągu ostatniego roku Szkoła korzystała z gmachu po byłym Gimnazjum nr 1.

W trakcie otwarcia boiska i plenerowej siłowni życzyłem, aby służyły one jak najlepiej mieszkańcom Augustowa oraz były w pełni wykorzystywane do wyrabiania sprawności fizycznej i kształtowania charakterów.

Na pełnowymiarowym boisku powstała sztuczna nawierzchnia, pojawiło się oświetlenie i nowy chodnik wokół obiektu. Augustowski stadion jest dostępny dla wszystkich chętnych. Inwestycję w 50% kosztów dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Łączny koszt wyniósł ok. 3,3 mln złotych.