9 września 2019 roku (poniedziałek) wziąłem udział w inauguracji „Kampanii na rzecz bezpieczeństwa osób starszych”, która odbyła się w Centrum Kultury w Łomży.

Podczas konferencji podkreśliłem wagę podejmowania wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach seniorom. Dodałem, że starsze osoby są często przedmiotem zainteresowania przestępców, są wykorzystywani i oszukiwani, często stają ofiarami przemocy, ale także obojętności bliskich. Dlatego tak ważna jest edukacja, profilaktyka, przypominanie o przysługujących prawach oraz miejscach i instytucjach, które mają nieść pomoc.

W trakcie konferencji poruszona została m.in. tematyka przemocy domowej wobec seniorów oraz problematyka zaginięć i przestępstw popełnianych metodą na tak zwanego „wnuczka”. Celem zainaugurowanej kampanii jest także zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem występujących z różnych przyczyn zaginięć osób dorosłych i starszych.
Kampania została przygotowana przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku we współpracy z Grupą Ratowniczą Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży, Oddziałem Wojewódzkim w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Nadleśnictwem Łomża i Komendą Miejską Policji w Łomży.
Relacje medialne: