21 maja 2019 roku (wtorek) uczestniczyłem w konferencji dotyczącej realizacji tegorocznej edycji programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Głównym celem „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Dofinansowanie projektów służących poprawie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy otrzymują zarówno samorządy, jak i organizacje pozarządowe. W tym roku wsparcie to uzyskały 104 projekty z całej Polski na kwotę 5,9 mln zł.

Zaznaczyłem, że poprzez dofinansowanie takich inicjatyw chcemy edukować i prowadzić szeroko rozumianą profilaktykę. Program skierowany jest do społeczności lokalnych, które najlepiej wiedzą, z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie. Takie działania to często również okazja do nawiązania bezpośredniej współpracy z lokalną Policją i samorządem, co buduje wzajemne zaufanie i podnosi poczucie bezpieczeństwa. Dofinansowane projekty dotyczą m. in. poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, pieszych na przejściach (w tym roku na modernizację przejść dla pieszych przeznaczonych zostanie 2,4 mln zł), przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy, czy bezpieczeństwa nad wodą.

Wśród przykładowych inwestycji są budowa miasteczek ruchu drogowego w Kołbaskowie (woj. zachodniopomorskie) i Czarnej (woj. podkarpackie), modernizacja przejść dla pieszych w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie). W 2019 roku najwięcej projektów zostanie dofinansowanych w województwach: warmińsko-mazurskim (11 projektów na ponad 734 tys. zł) i podkarpackim (10 projektów o wartości ponad 765 tys. zł).

To już trzecia edycja programu. Wcześniej był on realizowany w latach 2007–2015 (I edycja) oraz  w latach 2016 i 2017 (II edycja). Łącznie w latach 2018-2020 nakłady na „Razem bezpieczniej” wyniosą ponad 19 mln zł.

Podczas konferencji wręczyłem listy potwierdzające przyznanie dofinansowania.