19 lutego 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018, które odbyło się w Łomży.

Zwracając się do kilkuset zgromadzonych na auli uczniów klas mundurowych i przybyłych gości powiedziałem, że służby muszą być wzorem profesjonalizmu i etyki zawodowej. Funkcjonariusze formacji mundurowych muszą dawać przykład tego, jak wykonuje się tak odpowiedzialny zawód.

Decyzja o podjęciu nauki w klasie mundurowej to wybór określonego systemu wartości, a nawet w pewnym sensie drogi życiowej. To akceptacja porządku, ładu społecznego, dyscypliny wewnętrznej, to szacunek dla munduru i tradycji, a także wyraz przywiązania do własnego państwa.

 

W ramach II Forum Klas Mundurowych odbył się Konkurs o mój puchar jako Sekretarza Stanu w MSWiA. Konkurs ten składał się z czterech etapów: testu wiedzy, symulacji – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, testu sprawności fizycznej, a także sprawdzianu z umiejętności strzeleckich. Do konkursu przystąpiło 19 trzyosobowych drużyn z klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. I miejsce zajęła drużyna reprezentująca Zespół Szkół w Niećkowie (gmina Szczuczyn, powiat grajewski).

Korzystając z okazji wręczyłem wyróżnienia funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Łomży młodszej aspirant Iwonie Dymko oraz aspirantowi sztabowemu Andrzejowi Cekale, którzy profesjonalnie udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu, tym samym ratując mu życie. Pogratulowałem policjantom wzorowej służby i podkreśliłem, że to dzięki takiej postawie Policja odnotowuje wzrost społecznego zaufania.

W II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego uczestniczyli uczniowie wraz z nauczycielami z 17 spośród 18 szkół w województwie podlaskim, w których zorganizowana została nauka w klasach o profilu mundurowym.

 

Relacje medialne:

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/50371,II-Forum-Klas-Mundurowych-Wojewodztwa-Podlaskiego-2018.html

http://www.mylomza.pl/home/lomza/item/16996-ii-forum-klas-mundurowych-wojew%C3%B3dztwa-podlaskiego-2018-video-i-foto.html

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152495