11 kwietnia 2019 roku (czwartek) wziąłem udział w obchodach 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, podczas których oddaliśmy hołd tysiącom funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP zamordowanym przez NKWD w sowieckich obozach zagłady. Odbyły się one na dziedzińcu Komendy Głównej Policji, przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, pod którym wspólnie z Zastępcami Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamilem Brachą i mł. insp. Tomaszem Szymańskim złożyliśmy kwiaty.

Oddając hołd funkcjonariuszom Policji Państwowej, którzy zginęli w Katyniu, Miednoje, Kalininie, Twerze i innych miejscach kaźni podkreśliłem, że prawda o tamtych wydarzeniach jest częścią naszej zbiorowej świadomości:

Naszą powinnością jako narodu powinna być pamięć o tych, którzy oddali swoje życie w służbie Ojczyźnie. Obejmujemy naszą pamięcią żołnierzy, funkcjonariuszy i wszystkich naszych rodaków zamordowanych za to, że byli Polakami i chcieli Polsce służyć. Składamy hołd polskim policjantom zamordowanym w sowieckich obozach kaźni. Chcemy, aby ich postawa służby Polsce była wzorem dla nas współczesnych.