W ostatnim czasie uczestniczyłem w kilku gminach województwa podlaskiego w odbywających się co pięć lat gminnych zjazdach sprawozdawczo – wyborczych, podczas których druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowywali okres ostatniej kadencji oraz wybierali nowe władze Gminnego Związku OSP.

Na zaproszenie prezesów gminnych OSP oraz wójtów poszczególnych gmin wziąłem udział w gminnych zjazdach sprawozdawczo – wyborczych w Gminie Łomża (25 września 2021 roku), w Gminie Turośń Kościelna (16 października 2021 roku), w Gminie Jeleniewo (24 października 2021 roku), w Gminie Szumowo (25 października 2021 roku), w Gminie Kołaki Kościelne (20 listopada 2021 roku).

Spotkania te były kolejną okazją do podziękowania druhom z Ochotniczych Straży pożarnych za ich zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz wyrażenia szacunku za codzienne świadectwo w realizacji szlachetnej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. W swoich wystąpieniach przypominałem również działania podejmowane w ciągu ostatnich lat przez rząd Prawa i Sprawiedliwości z zakresu zakupu sprzętu i wyposażenia oraz wielopłaszczyznowego wsparcia dla jednostek OSP, m.in. poprzez dofinansowanie budowy i modernizacji remiz strażackich, dotacje wspierające aktywność społeczną strażaków czy objęcie OSP programem modernizacji służb mundurowych na lata 2017 – 2020.

Stare Kupiski (Gmina Łomża) 25 września 2021 roku

http://www.gminalomza.pl/index.php?wiad=2380

Chodory (Gmina Turośń Kościelna) 16 października 2021 roku

https://www.turosnkoscielna.pl/pl/aktualnosci/zjazdu-oddzialu-gminnego-zwiazku-ochotniczych-strazy-pozarnych-rzeczypospolitej-polskiej.html

Jeleniewo (Gmina Jeleniewo) 24 października 2021 roku

http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/ochotnicza-straz-pozarna/walne-zebranie-gminnego-zwiazku-osp-rp-w-jeleniewie/#walne-zebranie-gminnego-zwiazku-osp-rp-w-jeleniewie

Szumowo (Gmina Szumowo) 25 października 2021 roku

https://zambrow.org/artykul/xii-zjazd-oddzialu-gminnego/1237306

Szczodruchy (Gmina Kołaki Kościelne) 20 listopada 2021 roku

Za nami wybór nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kołakach Kościelnych