3 października 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w Gali Jubileuszu 60- lecia Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Galę zapoczątkował koncert kwartetu smyczkowego „Andante”. Podczas jubileuszu osobom zasłużonym na rzecz Muzeum i Kultury wręczono odznaczenia państwowe i ministerialne. W gronie odznaczonych znalazła się Dyrektor Muzeum  Dorota Łapiak, która otrzymała odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Medalami za długoletnią służbę zostali uhonorowani przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wyróżniający się pracownicy Muzeum. Odznaczenia te wręczył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

Muzeum posiada dziewięć działów: Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny, Budownictwa Wiejskiego- Skansen, Techniki Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich, Muzeum Weterynarii i Oświatowo-Promocyjny. Zbiory Muzeum liczą ponad 33 tys. eksponatów (w tym ponad 300 maszyn i narzędzi rolniczych), które prezentowane są zwiedzającym w 44 ekspozycjach stałych. 

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in.: „Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy przez minionych 60 lat tworzyli i rozwijali Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i doprowadzili do jego obecnego kształtu. Muzeum to zajmuje ważne miejsce wśród polskich muzeów i wyróżnia się wśród tego typu placówek . Ostatnio mieliśmy okazję podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków  Przekazu analizować nasz zasób muzealny pielęgnujący przeszłość i tradycję polskich wsi. Muzeum Rolnicze  w Ciechanowcu stanowi powód do dumy dla naszego regionu, i w skali ogólnopolskiej. Szczególna w tym  zasługa dyrektorów i pracowników Muzeum , w szczególności Kazimierza Uszyńskiego, który kierował tą instytucją przez 40 lat oraz Pani Doroty Łapiak, która zarządza tą placówką od 20 lat. Znam Panią Dyrektor dłużej niż ten 20 letni okres, kiedy pełni  obecną funkcję, spotykaliśmy się jeszcze wcześniej w innych pełnionych przez nas rolach w działalności publicznej. Jestem pełen uznania dla aktywności i sposobu sprawowania dyrektora przez Panią Dorotę Łapiak. Zawsze potrafi łączyć wysoki poziom estetyczny i organizacyjny wszystkich realizowanych przedsięwzięć z ich merytoryczną istotą. Można, nawiązując do przywołanego w wystąpieniu Pani Dyrektor cytatu powiedzieć, że łączy Ona w sposób doskonały „szlif” z „prawdziwością”  – „kiedy nadmierny szlif nadajemy, niewiele pozostaje z prawdziwości”.

          Warto kultywować i zachować dla potomnych wiedzę i eksponaty świadczące o minionej kulturze polskiej wsi, a w przypadku tego regionu jest to tradycja włościańska i szlachecka, które tutaj współegzystowały, aby lepiej zrozumieć samych siebie, bo przecież wszyscy wyrastamy ze wsi, ponieważ na początku nie było miast. W dzisiejszej epoce, dobie unifikacji i globalizacji kultury zachowanie tego dziedzictwa jest szczególnie cenne. Pamiętajmy o mądrym przesłaniu Adama Asnyka: 

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść;

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,

I wy winniście im cześć!”

Oddajmy cześć naszej przeszłości”.

 

Jubileuszową galę poprzedziło otwarcie centralnego magazynu zbiorów. Inwestycja dofinansowana była ze środków centralnych: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz budżetu Województwa Podlaskiego, kosztowała  ponad 34 mln. zł. W części ekspozycyjnej po raz pierwszy można było m.in. zaprezentować w całości największą w Polsce kolekcję maszyn i ciągników rolniczych – w sumie prawie 80 eksponatów o dużych gabarytach.

W uroczystościach 60- lecia Muzeum Rolnictwa uczestniczyli licznie zgromadzeni muzealnicy z całej Polski, pracownicy Muzeum, parlamentarzyści i samorządowcy.

Dziękuję Pani Dyrektor Dorocie Łapiak za uhonorowanie mnie okolicznościowym jubileuszowym dyplomem i pamiątkowym medalem.

Zob. treść dyplomu

Galeria zdjęć:

Relacje medialne: 

https://bialystok.tvp.pl/63242311/60-lat-muzeum-rolnictwa-w-ciechanowcu

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/218826

https://wspolczesna.pl/muzeum-rolnictwa-im-ks-krzysztofa-kluka-w-ciechanowcu-obchodzilo-60lecie-istnienia-otwarto-centralny-magazyn-zbiorow-zdjecia/ar/c1-16931519

https://lomza.naszemiasto.pl/muzeum-rolnictwa-im-ks-krzysztofa-kluka-w-ciechanowcu/ar/c1-9024715