Po przejęciu odpowiedzialności za państwo rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził program modernizacji służb mundurowych, który obejmuje Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa oraz Państwową Straż Pożarną i – po raz pierwszy – ochotnicze straże pożarne. Budowane są i modernizowane strażnice, kupowany jest sprzęt i wyposażenie, podnoszone są uposażenia strażaków. Wprowadziliśmy bardziej racjonalne mechanizmy wspierania ochotniczych straży pożarnych i z roku na rok zwiększamy kwoty ich dofinansowania. Mimo to opozycja rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, jakoby pod rządami Prawa i Sprawiedliwości działo się gorzej.

Aby pokazać, jak jest naprawdę, najlepiej odwołać się do liczb, bo one nie kłamią. Dlatego postanowiłem za pośrednictwem wojewodów i komendantów skierować do strażaków, samorządowców i wszystkich osób zainteresowanych pismo informujące o podejmowanych przez rząd działaniach i środkach finansowych kierowanych do PSP i OSP.

Zwróciłem się do Komendanta Głównego oraz komendantów wojewódzkich, miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej o sporządzenie i udostępnienie opinii publicznej we wszystkich województwach, powiatach, miastach i gminach wykazu dotacji dla jednostek OSP w latach 2015-2018, aby każdy, kto tylko zechce mógł porównać odpowiednie dane i wyciągnąć z tego obiektywne wnioski.

 

Treść całego pisma do wojewodów – finansowanie PSP i dotacje dla OSP