WYSTĄPIEŃ W SEJMIE

%

GŁOSOWAŃ

INTERPELACJI

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE

W PARLAMENCIE I W RZĄDZIE

 

AKTYWNOŚĆ SEJMOWA

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE

Odpowiedzi na interpelacje – kwiecień – czerwiec 2016

Odpowiedź na interpelację nr 1649 posła Sitarskiego z 12.04.2016 Odpowiedź na interpelację nr 1707 posła Tułajewa z 5.04.2016 Odpowiedź na interpelację nr 1711 posła Lassoty z 4.04.2016 Odpowiedź na interpelację nr 1712 posła Lassoty z 6.04.2016 Odpowiedź...

Odpowiedzi na interpelacje – styczeń – marzec 2016

Odpowiedź na interpelację nr 192 poseł Niemczyk z 15.01.2016 Odpowiedź na interpelację nr 276 posła Lassoty z 13.01.2016 Odpowiedź na interpelację nr 338 posła Halickiego z 26.01.2016 Odpowiedź na interpelację nr 395 posła Małeckiego z 4.02.2016 Odpowiedź...

WYSTĄPIENIA I LISTY

Rok 2017

 

Rok 2016