4 czerwca 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w spotkaniu konsultacyjnym policjantów, strażaków i strażników granicznych z mieszkańcami Sejn i powiatu sejneńskiego dotyczącej bezpieczeństwa.

W sejneńskim Ośrodku Kultury policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach przeprowadzili debatę społeczną pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, w czasie której podsumowali ostatnie miesiące pracy i opowiedzieli o zaplanowanych działaniach. Omówili też jak współpracują z pozostałymi służbami i mieszkańcami Sejneńszczyzny.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem duży wpływ Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na wzrost wykrywalności przestępstw w regionie:

Konsultacje w Sejnach zorganizowane są po to, aby wysłuchać głosu społeczeństwa i wziąć go pod uwagę w planowaniu służby, identyfikacji zagrożeń i w ich eliminowaniu. Ważnym i potrzebnym narzędziem, które pomaga zapewnić bezpieczeństwo jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami służą temu, aby porozmawiać o tym, jakie zagrożenia występują, przekazać ważne dla Policji informacje.

Przedstawiciele Policji omówili efekty pracy, podejmowane działania oraz wykorzystanie aplikacji dotyczących bezpieczeństwa. Zaprezentowano narzędzie interaktywne, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także funkcjonowanie aplikacji „Moja Komenda”. Omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”. Komendant Placówki Straży Granicznej w Sejnach ppłk SG Sławomir Modzelewski zaprezentował działania podległych mu funkcjonariuszy na granicy wewnętrznej jako element bezpieczeństwa państwa, a Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Mariusz Cichosz przedstawił zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie powiatu sejneńskiego.

Przed rozpoczęciem debaty na placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie jednostce nowego radiowozu. Auto zakupione ze środków MSWiA przekazane zostało funkcjonariuszom ruchu drogowego sejneńskiej komendy.

W spotkaniu uczestniczyli m. in. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Komendant Powiatowy Policji w Sejnach podinsp. Marek Andrzej Bogdan oraz Proboszcz Bazyliki w Sejnach ks. Prałat Zbigniew Bzdak. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji współpracujących z Policją, młodzież z klas mundurowych oraz mieszkańcy miasta i powiatu.