Skrzyżowanie w Chojnach Młodych będzie bezpieczniejsze

Skrzyżowanie w Chojnach Młodych będzie bezpieczniejsze

7 stycznia 2021 roku (czwartek) wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami samorządów lokalnych i mieszkańcami miejscowości Chojny Młode (gmina Łomża, powiat łomżyński). Odbyło się ono w pobliżu skrzyżowania, o którego przebudowę dopominali się od dawna mieszkańcy...

Życzenia noworoczne

Z serca życzę, aby w nowym roku nasze życie jak najszybciej wróciło do normalności, a kontakty międzyludzkie z wirtualnych stały się znowu bezpośrednimi spotkaniami człowieka z człowiekiem i służyły wzajemnemu zrozumieniu oraz współpracy na rzecz dobra...
Refleksja świąteczno-noworoczna wraz z życzeniami

Refleksja świąteczno-noworoczna wraz z życzeniami

Wobec epidemii koronawirusa, z którą się zmagamy oraz innych zagrożeń w życiu społecznym, gdy atakowane są podstawowe wartości naszej kultury, cywilizacji i religii z serca życzę, abyśmy mimo wszystko przeżyli Boże Narodzenie z głęboką wiarą i szacunkiem dla...
Przedświąteczne spotkanie w Garnizonie Suwałki

Przedświąteczne spotkanie w Garnizonie Suwałki

Na zaproszenie dowódcy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Garnizonu Suwałki płk. Ireneusza Króla uczestniczyłem 22 grudnia 2020 roku w przedświątecznym spotkaniu opłatkowym, które zostało zorganizowane w suwalskim Klubie...
Nowe formy opieki psychologicznej dla młodzieży

Nowe formy opieki psychologicznej dla młodzieży

15 grudnia 2020 roku (wtorek) uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sokółce. Ośrodek obejmie opieką młodzież z terenu powiatu sokólskiego z problemami o charakterze...
39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2020 roku odbyły się w Suwałkach, tak jak w całym kraju, obchody 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Ofiar Stanu Wojennego w Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Następnie zostały złożone...