5 listopada 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w uroczystej zbiórce z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę stacji obsługi pojazdów w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku.

Podczas spotkania podkreśliłem, że powstająca inwestycja przyczyni się do skutecznego wykonywania przez Straż Graniczną jej zadań związanych z bezpieczeństwem państwa i obywateli. Jest ona także ważna z punktu widzenia logistyki i poprawy zaplecza technicznego formacji:

Jest to bardzo ważne, aby służba ta była niezależna od tego, co na zewnątrz i mogła sama obsługiwać w zakresie technicznym swoje pojazdy.

Zaznaczyłem, że w niedługim czasie Podlaski Oddział Straży Granicznej wzbogaci się o kilkadziesiąt nowych pojazdów.

Przypomniałem, że w ramach opracowanego w MSWiA programu modernizacji służb mundurowych na lata  2017-2020 na nowoczesny sprzęt, inwestycje budowlane i wyposażenie dla Straży Granicznej przeznaczono prawie 841 mln zł. Dzięki programowi podwyższane są również uposażenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej. Korzystają z niego wszystkie cztery służby podległe MSWiA:

Podwyższamy uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia pracowników cywilnych. Kupujemy nowy sprzęt, samochody, wyposażenie niezbędne dla czterech służb mundurowych podległych MSWiA, a więc dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, budujemy nowe obiekty. Wspieramy z tego programu również Ochotnicze Staże Pożarne.

Poinformowałem, że koszt budowy stacji obsługi pojazdów w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wraz z całym zapleczem i infrastrukturą to około 14 mln zł. Koniec prac związanych z tą inwestycją zaplanowany jest na lipiec 2019 roku.

Do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z programu modernizacji trafi łącznie prawie 66 mln zł.

Komendantowi Podlaskiego Oddziału SG i wszystkim funkcjonariuszom gratuluję nowego budynku, zapewniającego lepsze warunki służby. Jestem przekonany, że niedługo spotkamy się na jego uroczystym otwarciu.

W uroczystości udział wzięli m. in. płk SG Wioleta Gorzkowska – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz płk SG Grzegorz Biziuk – Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.