31 sierpnia 2019 roku (sobota) wziąłem udział w obchodach 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Uroczystość, która odbyła się pod Dębem Wolności w suwalskim Parku Konstytucji 3 Maja była poprzedzona Mszą Świętą w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem historyczne znaczenie Sierpnia 1980 roku w drodze do obalenia komunizmu w Polsce i Europie:

Mur Berliński nie zostałby zburzony, gdyby nie „Solidarność”. Niestety w Europie często zapomina się o tym, że scalenie Europy Środkowo-Wschodniej z Zachodem nie udałoby się bez tego wielkiego dzieła „Solidarności”, bez tych osób, które narażały się na represje, na zwolnienia z pracy, na więzienie i w końcu także na śmierć.

Wyraziłem wdzięczność wszystkim, którzy działając w „Solidarności” i innych organizacjach demokratycznej opozycji i antykomunistycznego podziemia lat 80. włożyli swoją cząstkę w zwycięstwo nad komunizmem i odzyskanie upragnionej wolności.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/173063