3 października 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w konferencji poświęconej decyzji Ministra Zdrowia o przyznaniu środków z Funduszu Medycznego na przebudowę i budowę pediatrycznych oddziałów szpitalnych i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. 

Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy, który powstał z inicjatywy Prezydenta RP we współpracy z Ministrem Zdrowia. Fundusz jest finansowany ze środków publicznych w łącznej wysokości ok. 40 mld zł, a okres jego realizacji obejmuje lata 2021-2029. Kwota inwestycji w Uniwersyteckim Dziecięcym szpitalu klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku wyniesie 228 mln zł i przyczyni się do poprawy specjalistycznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. poprzez budowę m.in: budynku poradni specjalistycznych, modernizację i doposażenie Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej oraz rehabilitacji dziennej, modernizację Bloku Operacyjnego czy zakup sprzętu i aparatury medycznej. Podczas uroczystości władze szpitala oraz Uniwersytetu Medycznego otrzymały z rąk Wiceministra Zdrowia  Waldemara Kraski symboliczny czek na sfinansowanie tej inwestycji. 

Do zgromadzonych dziennikarzy i osób uczestniczących w konferencji powiedziałem m.in.: „Chciałbym wyrazić wielką radość z powodu tego dofinansowania (…). Jest to inwestycja podwójnie skierowana w przyszłość. Po pierwsze zawsze ochrona zdrowia jest działaniem dla przyszłości, żeby dłużej i zdrowo żyć, a po drugie jest to skierowane do dzieci i młodzieży, a więc tych najmłodszych. Jest to bardzo potrzebne i bardzo istotne. Myślę, że białostockie szpitale kliniczne, po zrealizowaniu tej inwestycji będą w czołówce krajowych jednostek ochrony zdrowia”.

W konferencji uczestniczyli również m.in.: Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. Adam Krętowski, dyrektor UDSK prof. Anna Wasilewska, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Bogdan Olesiński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i podlascy parlamentarzyści.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/218802

https://bialystok.tvp.pl/63114481/228-mln-zl-na-rozbudowe-uniwersyteckiego-dzieciecego-szpitala-klinicznego

https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/bialystok-228-mln-zl-z-funduszu-medycznego-na-rozbudowe-uniwersyteckiego-dzieciecego-szpitala-klinicznego,408589.html

https://www.bialystokonline.pl/uniwersytecki-dzieciecy-szpital-kliniczny-zostanie-rozbudowany,artykul,132452,1,1.html