24 sierpnia 2021 roku (wtorek) uczestniczyłem w obchodach 102. rocznicy wyzwolenia Suwałk, które odbyły się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Organizatorem uroczystości był Prezydent miasta Suwałk Czesław Renkiewicz.

„Z odzyskaniem przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów – powiedziałem w swoim wystąpieniu – kojarzy się data 11 listopada 1918 roku. Jest to jednak tylko data w pewnym sensie symboliczna, bo jeszcze długo trzeba było walczyć o utrwalenie niepodległości i wytyczenie granic Rzeczypospolitej. Jeszcze czekała  Polskę wojna z nawałą bolszewicką 1920 roku, jeszcze przed nami były trzy powstania śląskie czy powstanie sejneńskie i walka z Litwinami o przynależność Sejn i Suwałk do Rzeczypospolitej. Przywołując wydarzenia sprzed ponad 100 lat powinniśmy także pamiętać o tym jak długo Polacy musieli czekać, licząc od pierwszego rozbioru – prawie 150 lat, i jak krwawe stoczyć walki oraz ile włożyć wysiłku, aby Marszałek Józef Piłsudski mógł podczas wizyty w Suwałkach 13 września 1919 roku powiedzieć: „Dzisiaj Wasza ziemia jest wolną. Broni jej Armia Polska przed obcą przemocą”. Nasze pokolenie powinno głęboko uświadomić sobie, jak wielką wartością jest własne suwerenne państwo i niepodległość, której nie wolno nam zmarnować”.

Galeria:

Relacje medialne:

http://dwutygodniksuwalski.pl/102-rocznica-wyzwolenia-suwalk/

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/102-rocznica-wyzwolenia-suwalk,2584174

https://radio5.com.pl/2021/08/obchody-102-rocznicy-wyzwolenia-suwalk/